Stowarzyszenie Projekt Kołobrzeg apeluje do władz miasta o kupno „banku ziemi”

Stowarzyszenie Projekt Kołobrzeg apeluje do władz miasta o kupno od Agencji Mienia Wojskowego gruntów między osiedlem Bajkowym, a Europejskim. Przetarg na wspomniane działki odbędzie się już 21 listopada.

Chodzi o 12 hektarów ziemi. Działki te położone są w centrum miasta, pomiędzy osiedlami: Bajkowym i Europejskim. 

Stowarzyszenie uważa, że „w interesie gospodarczym i społecznym miasta jest przejęcie tych terenów od AMW na majątek miasta, czy to na drodze negocjacji z AMW i zakupu bezprzetargowego, czy też na drodze udziału w przetargu.”

Swoje stanowisko uzasadnia tym, że „tereny te są położone strategicznie dla dalszego rozwoju centrum miasta, co zauważyli urbaniści i rada miasta przeznaczając je w MPZP (Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego – dop. red.) na tereny rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców najbliższych dużych osiedli. Mogą też stanowić swoisty ‘bank ziemi’, z którego zasobów mogłoby korzystać miasto, w miarę pojawiających się potrzeb, przeznaczając wybrane części terenu w planie zagospodarowania na potrzeby zabudowy: rekreacyjnej, szeroko pojętych atrakcji turystycznych, usługowej, mieszkaniowej, itp. Sprzedając część odpowiednio uzbrojonych i zakwalifikowanych w planie terenów, miasto byłoby w stanie zrealizować znaczny zysk, który mógłby służyć realizacji innych zamierzeń planistycznych w tym rejonie (oczka wodne, parki, ścieżki rowerowe).

Nabycie tych terenów od AMW przez osoby trzecie spowoduje w przyszłości konieczność odkupienia ich przez miasto za dużo wyższą cenę w celu realizacji zamierzeń planistycznych (dróg, boisk, parków).

Istnieje też prawdopodobieństwo, że pod wpływem starań takiego inwestora zewnętrznego pojawią się zakusy na zmianę przeznaczenia tych terenów, które niestety wtedy nie będą już w posiadaniu miasta. Takie działanie zaburzyłoby ład urbanistyczny i przede wszystkim pozbawiłoby miasto możliwości uzyskania zysku ze sprzedaży uzbrojonych przez siebie terenów.”

Stowarzyszenie Projekt Kołobrzeg wysłało pismo w tej sprawie do prezydenta Kołobrzegu oraz Rady Miasta. 

Grunty o których mowa mogą być warte kilkanaście milionów złotych. Do tematu wrócimy gdy poznamy odpowiedź prezydenta i stanowisko radnych.  

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend