Tak mają wzrosnąć wynagrodzenia radnych, prezydent miasta i starosty

Do programu najbliższej sesji Rady Miasta 1 grudnia, trafił projekt uchwały ws. podwyżek dla prezydent miasta i radnych.
Wzrośnie też wynagrodzenie radnych powiatowych i starosty kołobrzeskiego. Wszyscy dostaną wyrównanie od 1 sierpnia.

W projekcie uchwały zaproponowano wynagrodzenie miesięczne prezydent Kołobrzegu w następującej wysokości: wynagrodzenie zasadnicze 10 430,00 zł; dodatek funkcyjny 3 380,00 zł; dodatek specjalny w wysokości 30 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 4 143,00 zł; dodatek z tytułu wysługi lat w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 2 086,00 zł. W sumie może więc zarabiać 20 039,00 zł brutto (teraz jest to 10 620,00 zł brutto).

Podwyżki dla samorządowców wynikają z wejścia w życie 1 listopada ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Zwiększa ona krotność kwoty bazowej (1789,00 zł), która stanowiła podstawę do ustalania pensji m.in. radnych miejskich, z 1,5 do 2,4.

W Radzie Miasta wysokość diety zależy od funkcji, którą sprawują radni. Najwięcej dostaje jej przewodniczący. Dotąd otrzymywał on 2013,00 zł miesięcznie, po podwyżce może dostać maksymalnie możliwą kwotę – 3220,00 zł, przewodniczący komisji – 1610,00 zł, po podwyżce 2415,00 zł a radny nie sprawujący żadnej funkcji, może liczyć na podwyżkę z 1509,00 zł do 2254,00 zł.

Podwyżki czekają też samorządowców powiatu kołobrzeskiego. Projekt zakłada, że wynagrodzenie Tomasza Tamborskiego, starosty kołobrzeskiego, wzrośnie z 4 800,00 brutto do 10 430,00 zł, a łącznie z wszystkimi dodatkami, starosta dostanie co miesiąc 20 040,00 zł brutto. Radni mogą liczyć na podwyżkę w wysokości ok. 700 zł. Przewodniczący może liczyć na dodatkowe 200 zł. Jego wynagrodzenie wzrośnie więc z 2,3 do 3,2 tys. zł.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend