Warszawska firma zbada natężenie ruchu drogowego w Kołobrzegu

Firma EWIMAP z Warszawy na zlecenie miasta wykona pomiary natężenia ruchu drogowego w wybranych punktach Kołobrzegu.

Badanie zostanie przeprowadzone dwa razy: przed nadchodzącym sezonem oraz w samym sezonie w podanych przez urzędników punktach w centrum miasta. Każdorazowo pomiar natężenia ruchu powinien rozpocząć się o godzinie 00:00 i trwać
nieprzerwanie przez 24 godziny. Dokładne terminy badania zostaną dopiero ustalone.

Wybrana przez miasto firma – warszawska EWIMAP – ma dokonać wideorejestracji, a następnie w oparciu o zgromadzony materiał wideo, policzyć pojazdy i pieszych.

Wyznaczonych punktów jest 18. W każdym na czas prowadzenia badania zostaną zamontowane kamery. Są to m.in. skrzyżowania ulic: Rzeczna – Kamienna, Mariacka – Narutowicza, Mariacka – Katedralna, Dworcowa – Rzeczna – Łopuskiego, Armii Krajowej – Łopuskiego.

Po co są prowadzone takie badania? Mają dać nam wiedzę jakich zmian można dokonywać, aby usprawnić organizację ruchu w centrum miasta. Są także potrzebne przy aplikowaniu o środki zewnętrzne przy okazji inwestycji, także drogowych.

Urząd Miasta za wykonanie zlecenia zapłaci blisko 59 tys. zł.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend