Z 67 pracowników zza wschodniej granicy tylko dwóch pracowało legalnie

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu skontrolowali zatrudnienie 67 cudzoziemców w jednym z zakładów branży przemysłowej w powiecie kołobrzeskim. Tylko w dwóch przypadkach praca była powierzona legalnie.

Wśród pracowników firmy większość stanowili obywatele Ukrainy. Funkcjonariusze SG ustalili, że w różnych okresach pracodawca zatrudniał 65 osób bez odpowiedniego zezwolenia na pracę, bez umowy o pracę lub cywilnoprawnej, zawartej w wymaganej formie.

Pracodawca, pomimo takiego obowiązku, nie poinformował również właściwego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 48 cudzoziemców. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami do sądu zostanie skierowany wobec przedsiębiorcy wniosek o ukaranie. Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy. Wobec nich będą wszczęte postępowania w sprawach o wykroczenia i o zobowiązania do powrotu.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend