1 marca rusza nabór wniosków do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego (szczegóły)

Tak jak w ubiegłym roku, również w tym mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego. Na realizację wniosków kołobrzeżan Urząd Miasta przeznaczył milion złotych.

Fot. Archiwum. Na zdjęciu stół do Teqball’a na placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte, który został postawiony przez miasto w ramach budżetu obywatelskiego.

Wnioski będzie można składać już od 1 marca. Nabór potrwa do 26 marca. Listę projektów dopuszczonych do głosowania (i tych, które się nie zakwalifikowały) powinniśmy poznać 7 maja. Głosowanie zaplanowano w terminie 7-20 czerwca. Do końca lipca poznamy zwycięskie projekty.

Dwie kategorie: osiedlowa i ogólnomiejska

Budżet obywatelski został podzielony – podobnie jak rok temu – na dwie kategorie: ogólnomiejską (400 tys. zł) i osiedlową (600 tys. zł).

Minimalna wartość projektu ogólnomiejskiego wynosi 50 tys. zł, a maksymalna wartość 400 tys. zł. Wymagana liczba podpisów na liście poparcia to 42.

W kategorię osiedlową wpisują się projekty realizujące potrzeby mieszkańców jednego osiedla. Minimalna wartość projektu osiedlowego wynosi 5 000 zł, a maksymalna zgodnie z kwotą przypisaną na każde z osiedli.

Poniżej podział środków na poszczególne osiedla wraz z wymaganą liczbą podpisów na liście poparcia.


Solne Zdroje – 52 320 zł, 3 podpisy
Śródmiejskie – 83 760 zł, 8 podpisów
Zamoście – 107 520 zł, 8 podpisów
Radzikowo – 56 100 zł, 4 podpisy
Lęborskie – 80 460 zł, 7 podpisów
Zachodnie – 62 460 zł, 3 podpisy
Ogrody – 94 740 zł, 5 podpisów
Rzemieślnicze -12 480 zł, 0 podpisów
Podczele – 50 160 zł, 1 podpis

Uprawnionymi do zgłaszania projektów ogólnomiejskich, jak i udzielenia poparcia są mieszkańcy Kołobrzegu. W przypadku projektów osiedlowych mogą być one zgłoszone tylko przez mieszkańców danego osiedla i poparte wyłącznie przez mieszkańców tego osiedla. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczna będzie zgodna opiekuna prawnego. Każdy mieszkaniec może zgłosić nieograniczoną liczbę projektów.

Projekty mogą być składane na piśmie – osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Klienta ul. Ratuszowa 13, wyłącznie z wykorzystaniem obowiązującego formularza wraz z listą poparcia lub w formie elektronicznej – poprzez portal Budżetu Obywatelskiego www.bo.kolobrzeg.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend