Trwa nabór na rachmistrzów spisowych. Podajemy kryteria naboru i stawkę za przeprowadzenie jednej ankiety

Do 16 lutego został wydłużony termin naboru rachmistrzów spisowych na potrzeby Narodowym Spisie Powszechnym, który zostanie przeprowadzony w kwietniu.

Według informacji z wczoraj zostało jeszcze 9 wolnych miejsc. Co ważne, osoby, które zostaną przyjęte, dostaną materiały, które będą musiały przyswoić i następnie zdać egzamin. Rachmistrzowie za przeprowadzenie jednej ankiety (bezpośrednio lub telefonicznie) otrzymają 6 zł.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
– mieć ukończone 18 lat,
– cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
-przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
-zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
-przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji,
zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu miasta lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na dedykowaną skrzynkę e-mailową urzędu: nsp@um.kolobrzeg.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

rachmistrz - Trwa nabór na rachmistrzów spisowych. Podajemy kryteria naboru i stawkę za przeprowadzenie jednej ankiety

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend