100 dni solidarności narodowej. Od 28 listopada ruszają galerie, jeden termin ferii, do świąt szkoły zamknięte… (szczegóły)

Koronawirus to trudny przeciwnik. Walka z nim musi być przemyślana. Ostatnie obostrzenia doprowadziły do wyhamowania epidemii. Jednak nie na tyle, żeby w daleko idący sposób rozluźniać obecne restrykcje.

Po analizie danych dotychczasowych zachorowań, rząd przedstawił kompleksowy plan i jasne założenia na nadchodzące 100 dni. Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska.

W ramach prac przygotowaliśmy trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, po które będziemy sięgać w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:tzw. 

etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),

etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),

kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia

Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym

Od 28 listopada przywrócona zostanie możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.

W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia

Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Rząd wspiera branżę turystyczną. Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

Pozostałe zasady i ograniczenia – etap odpowiedzialności

Przemieszczanie się
-dystans 1,5 m od innych osób;
-ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina
-Działalność zawieszona

Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
-50% liczby miejsc siedzących, albo
-30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny
-Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
-obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania
-W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
-Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje
-Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia
-Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki
-Działalność zawieszona

Edukacja
-Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Sklepy i galerie handlowe
-Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
-Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele
-Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia
-Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

Salony fryzjerskie i kosmetyczne
-Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki
-Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
-Bez udziału publiczności

Od 28.12 etap stabilizacji – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych

W momencie spadku liczby zachorowań, wrócimy do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych. Będziemy także stopniowo rozluźniać panujące restrykcje. Jakie zasady będą obowiązywały w strefach?

STREFA CZERWONA
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.

Przemieszczanie się
-dystans 1,5 m od innych osób;
-ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.

Wydarzenia kulturalne i kina
-25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
-50% liczby miejsc siedzących, albo
-30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny
-ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
-obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania
-W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
-Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
-Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje
-Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia
-Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki
-Działalność zawieszona

Edukacja
-Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna

Sklepy i galerie handlowe
-Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
-Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele
-Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia
-Wyłącznie na wynos i na dowóz

Salony fryzjerskie i kosmetyczne
-Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki
-Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
-Bez udziału publiczności;

STREFA ŻÓŁTA
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.

Przemieszczanie się
-Brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina
-25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
-50% liczby miejsc siedzących, albo
-30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny
Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 7m2

Zgromadzenia i spotkania
-W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób.
-Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Wesela, komunie i konsolacje
-Ograniczenie liczby gości – max. 50 osób

Targi i wydarzenia
-Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki
-Ograniczona liczby osób – max. 1 os./7m2

Edukacja
-Nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe
-Ograniczona liczby klientów – max. 1 os./7m2

Hotele
-Działalność bez ograniczeń

Gastronomia
-Otwarte w g. 6:00 – 21:00

Salony fryzjerskie i kosmetyczne
-Brak ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki
-Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
-Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
-25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

STREFA ZIELONA
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.

Przemieszczanie się
-Brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina
-50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
-100% liczby miejsc siedzących, albo
-50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących

Kult religijny
-Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 4m2

Zgromadzenia i spotkania
-W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób.

Wesela, komunie i konsolacje
-Ograniczenie liczby gości – max. 100 osób

Targi i wydarzenia
-Ograniczenie liczby uczestników – max. 1 os./4m2

Parki rozrywki
-Ograniczona liczba osób – max. 1 os./4m2

Edukacja
-Nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe
-Działalność bez ograniczeń

Hotele
-Działalność bez ograniczeń

Gastronomia
-Działalność bez ograniczeń

Salony fryzjerskie i kosmetyczne
-Działalność bez ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki
-Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
-Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
-50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend