Radni PiS wydali stanowisko ws. zmiany nazwy ul. Aleja Św. Jana Pawła II

W poniedziałek informowaliśmy o akcji zbierania podpisów pod petycją ws. zmiany nazwy ul. Aleja Św. Jana Pawła II na Walki Młodych. Wczoraj pisaliśmy o kontrpetycji środowisk związanych m.in. z Kołobrzeskim Klubem Gazety Polskiej.

Fot. Archiwum

Dziś otrzymaliśmy stanowisko radnych PiS w tej sprawie. Publikujemy ja w całości.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich ataków na św. Jana Pawła II, które pojawiły się w przestrzeni publicznej naszego miasta. Petycja w sprawie pozbawienia nazwy Al. Św. Jana Pawła II i przywrócenia poprzedniej postkomunistycznej nazwy Walki Młodych jest kolejną prowokacją i elementem przemyślanej strategii środowisk lewicowo – liberalnych, polegającej na próbie deprecjonowania Osoby Świętego, Wielkiego Polaka i Obywatela Europy i Świata.

Św. Jan Paweł II ma niekwestionowane zasługi dla wyzwolenia naszego Kraju z objęć reżimu komunistycznego oraz zjednoczenia narodów europejskich. Był pierwszym w historii papieżem, który w sposób otwarty sformułował zasadę braku jakiejkolwiek tolerancji dla pedofilii. To rozpoczęte przez Niego i kontynuowane przez następców działania, pozwalają na bezwzględną walkę z niedopuszczalnymi praktykami karygodnego zjawiska – pedofilii w Kościele Katolickim. Zmanipulowane fakty i kłamstwa pojawiające się w argumentacji twórców petycji świadczą o bezwzględnej walce z jednym z powszechnie uznawanych autorytetów moralnych oraz próbie obalenia świata wartości, który stanowi fundament naszej polskiej kultury i naszej tożsamości narodowej.

Pragniemy podkreślić, że społeczna nauka katolicka zawarta między innymi w licznych encyklikach papieskich stanowi fundament naszej działalności publicznej i społecznej, a nawet politycznej, a także szacunku i tolerancji dla ludzi o innej wierze oraz poglądach. Apelujemy o rozsądek, posługiwanie się w debacie publicznej faktami oraz wzajemny szacunek.

Z poważaniem

W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Przewodniczący Klubu Maciej Bejnarowicz

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend