Geofizyka będzie badać grunt w Kołobrzegu na zlecenie ORLENU. Szukają złóż

25 sierpnia informowaliśmy, że na terenie Kołobrzegu pojawiły się powtykane w grunt bambusowe tyczki z żółtymi wstążeczkami. Opublikowaliśmy wtedy, krótką informację od Geofizyki Toruń, w której spółka wyjaśnia, że w ten sposób oznaczone są miejsca, gdzie będą prowadzone badania geologiczne. Mają one polegać na rejestracji mikro drgań sejsmicznych.

Poprosiliśmy o więcej szczegółów. Dziś dostaliśmy odpowiedź. Okazuje się, że Geofizyka prowadzi badania na zlecenie Orlenu. Cel? – Rozpoznanie występowania ewentualnych złóż gazu ziemnego – odpowiada Geofizyka.

Odpowiedź na nasze pytania cytujemy w całości

Geofizyka Toruń S.A. prowadzi na zlecenie ORLEN S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie badania geofizyczne metodą sejsmiczną.
Prace badawcze są prowadzone m.in. na terenie powiatu kołobrzeskiego i obszarze Morza Bałtyckiego. Celem prac jest zbadanie wgłębnej budowy geologicznej, w szczególności rozpoznanie występowania ewentualnych złóż gazu ziemnego. Badania te są kontynuacją prowadzonych wcześniej w tym rejonie prac geofizycznych. Geofizyka Toruń S.A. realizuje badania geofizyczne na terenie Pomorza Zachodniego już ponad 20 lat. Przed rozpoczęciem właściwych prac geofizycznych przedstawiciele Geofizyki Toruń kontaktują się z właścicielami poszczególnych nieruchomości, na których planowane są przejazdy specjalistycznych maszyn lub tymczasowa instalacja niewielkich (10×10 cm) żółtych czujników zbierających dane. Przedstawiają planowany zakres prac oraz spisują stosowne porozumienia w zakresie wstępu na nieruchomości.
Badania sejsmiczne są bezinwazyjnymi pomiarami geofizycznymi dla rozpoznania geologicznej budowy Ziemi, stosowanymi powszechnie na całym świecie. Wykonuje się je dla celów poszukiwawczych jak również naukowo – badawczych.
Prace sejsmiczne wykonywane przez Geofizykę Toruń polegają na wysyłaniu w głąb ziemi fal sejsmicznych, które odbijają się od głębokich warstw geologicznych. Pomiar czasu upływającego od wysłania fali do jej powrotu na powierzchnię, po odpowiedniej obróbce komputerowej i interpretacji uzyskanych danych, pozwala rozpoznać i opisać budowę geologiczną badanego rejonu. W dużym uproszczeniu przypomina to lekarskie badanie USG.
Badania geofizyczne są całkowicie bezinwazyjne, nieszkodliwe dla człowieka, zwierząt i budynków. Pomiary prowadzi się w bezpiecznych odległościach od budynków i infrastruktury.
Fale sejsmiczne generowane są na lądzie za pomocą zestawu specjalistycznych maszyn samobieżnych. (wibratory sejsmiczne na zdjęciu poniżej).

geo 1024x679 - Geofizyka będzie badać grunt w Kołobrzegu na zlecenie ORLENU. Szukają złóż

Fale sejsmiczne rejestrowane są za pomocą układu pomiarowego, którego podstawowym elementem są nodalne czujniki drgań (żółty nod na zdjęciu poniżej).

geo2 e1693822678226 1024x368 - Geofizyka będzie badać grunt w Kołobrzegu na zlecenie ORLENU. Szukają złóż

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend