Gminę Dygowo i gminę wiejską Kołobrzeg połączy ścieżka rowerowa

Gmina Kołobrzeg w porozumieniu z Gminą Dygowo oraz Powiatem Kołobrzeskim podjęła inicjatywę połączenia Gminy Kołobrzeg z Gminą Dygowo drogą rowerową.

Na chwilę obecną realizowana będzie koncepcja projektowa wraz projektem podziału nieruchomości przylegających do drogi wojewódzkiej nr 163.
Na terenie Gminy Kołobrzeg droga rowerowa będzie przebiegać przez miejscowości zlokalizowane wzdłuż drogi wojewódzkiej Kołobrzeg –Białogard, tj. Niekanin i Stramnica. Docelowo koncepcja będzie przewidywała budowę drogi do miejscowości Pyszka (gm. Dygowo) do Centrum Rozrywki Pomerania Park. Każdy z partnerów projektu wniesie wkład finansowy – po 25.000 zł. Partnerem wiodącym inicjatywy jest Gmina Dygowo.

droga rowerowa Kg Dgw - Gminę Dygowo i gminę wiejską Kołobrzeg połączy ścieżka rowerowa

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend