I Liceum Ogólnokształcące w Kołobrzegu nawiązało współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

17 listopada I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika zawarło umowę z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego o sprawowanie patronatu naukowo-dydaktycznego.

W myśl porozumienia uczniowie „Kopernika” będą mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach, symulacjach spraw sądowych i innych przedsięwzięciach Uczelni związanych z edukacją prawniczą, a pracownicy naukowi Wydziału, którzy często są również praktykującymi prawnikami, będą odwiedzać kołobrzeskie liceum.
Zacieśnienie współpracy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, uczącej się w Koperniku, z której spora część wybiera prawo jako kierunek studiów i przyszłej kariery zawodowej. Jak mówi dyrektor I LO Artur Dzierkowski, są to przede wszystkim absolwenci klas humanistycznych i społeczno-prawnych, ale nie tylko. Każdego roku karierę prawniczą wybierają również maturzyści, którzy pobierali naukę w klasach matematycznych czy biologiczno-chemicznych.
Porozumienie podpisali dr hab. prof. US Ewelina Cała-Wacinkiewicz – dziekan WPiA US, dr Beata Kanarek – prodziekan WPiA US oraz Artur Dzierkowski – dyrektor I LO. W spotkaniu uczestniczyli także pełnomocnicy obu stron ds. realizacji umowy: Jakub Suchy (inicjator porozumienia) oraz dr Marta Jasińska.

szkola2 2 1024x768 - I Liceum Ogólnokształcące w Kołobrzegu nawiązało współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend