Można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Gmina Miasto Kołobrzeg  informuje, że od 18 listopada 2022 r. rozpocznie się nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla. 

Wnioski należy składać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15. Wzór wniosku dostępny do pobrania znajduje się pod artykułem oraz jest do pobrania:
–  na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg,
– w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12,
– na stronie internetowej  oraz w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej        w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15.

Węgiel w preferencyjnej cenie może kupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. 


Punkt sprzedaży węgla w Gminie Miasto Kołobrzeg  znajdować się będzie   w: Składzie Opału Krzysztof Demidziuk, ul. Sienkiewicza 12, 78-100 Kołobrzeg.

Węgiel będzie sprzedawany po preferencyjnej cenie 2.000,00 zł brutto zgodnie z zapisami Ustawy. Cena nie będzie obejmowała kosztów dostawy.

Usługa transportu węgla  będzie  odpłatna według zasad obowiązujących w cenniku składu węglowego lub węgiel  można odebrać własnym transportem. 

W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch transzach:

  1. I transza do końca 2022 roku (max. 1,5 tony)
  2. II transza od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku (max. 1,5 tony)

W przypadku zakupu mniejszej ilości  niż 1,5 tony w danej transzy, na kolejny zakup (sumarycznie do 1,5 tony) trzeba będzie złożyć kolejny wniosek.

Płatności za zakup węgla będzie można dokonywać na konto Gminy Miasto Kołobrzeg: PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin nr:   22 1020 2791 0000 7402 0228 1541.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend