Jutro nadzwyczajna sesja Rady Miasta bez pakietu ulg dla przedsiębiorców. „Mogą być wprowadzone zarządzeniem prezydent miasta” (+program sesji)

Jutro o godz. 9 w dużej sali konferencyjnej urzędu miasta rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. W programie sesji nie ma żadnych uchwał wprowadzających ulgi dla przedsiębiorców, którzy boleśnie odczuwają skutki społecznej kwarantanny wprowadzonej z powodu koronawirusa.

Fot. Archiwum

– Rozwiązania, nad którymi wciąż pracuje specjalny zespół mogą być wprowadzone zarządzeniem pani prezydent miasta – wyjaśnia przewodniczący Rady Miasta, Piotr Lewandowski – Ale jeżeli pojawi się taka konieczność, zwołamy kolejną sesję w trybie pilnym. Nie ma żadnego problemu – zapewnia.

Przypomnijmy, że przedstawienie do końca tego tygodnia pakietu ulg dla przedsiębiorców (głównie odroczenia terminu płatności różnych dzierżaw czy podatków)

Tymczasem na jutrzejsze posiedzenie przewodniczący RM zapowiada wdrożenie specjalnych środków ostrożności.

-Do minimum ograniczamy liczbę osób, które wezmą udział w obradach – informuje dalej Piotr Lewandowski – Podczas sesji mają być obecni jedynie radni, kilku najważniejszych urzędników oraz osoby z serwisu informatycznego. Radni będą od siebie oddaleni, a na sali ma znajdować się płyn dezynfekujący. – Chcemy, aby sesja odbyła się szybko i sprawnie, więc ograniczyliśmy się do pracy nad najważniejszymi uchwałami – mówi Lewandowski.

W programie sesji znalazł się m.in. pakiet uchwał śmieciowych. A te zawsze były podczas obrad żywo dyskutowane. Jak nas zapewnił przewodniczący Rady Miasta, projekty  nie budzą już takich kontrowersji, ponieważ zostały wypracowane na kilku spotkaniach z radnymi i są one wszystkim dobrze znane.

Obrady sesji można śledzić online na stronie kolobrzeg.pl

Porządek obrad XX sesji Rady Miasta Kołobrzeg:

-ustalenia pomocy finansowej województwu zachodniopomorskiemu w 2020r.
-zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.,
-zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027,
-zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu,
-przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020,
-przyjęcia strategii promocji Miasta Kołobrzeg na lata 2020 – 2025+,
-uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
-uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
-postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które stanowią część nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
-wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty,
-szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę,
-wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
-uchylająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
-rozpatrzenia petycji,

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

*

Send this to friend