Kołobrzeg ma mieszkanie, które daje szansę na samodzielność

Podczas treningów samodzielności uczą się zwyczajnego życia – gotują, sprzątają, ale też odpoczywają, rozwijają swoje zainteresowania. Pod okiem terapeutów, w specjalnie przystosowanym do tego celu mieszkaniu, wkraczają w dorosłość. To dobry start dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

Źródło: wzp.pl (ze skrótami redakcji)

W Kołobrzegu z takiej pomocy korzysta obecnie 12 uczestników projektu „Azymut – Samodzielność” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Mieszkanie zostało oficjalnie otwarte 1 marca.

Nauka samodzielności
Treningi samodzielności odbywają się w specjalnie przygotowanym mieszkaniu wspomaganym. W województwie zachodniopomorskim przygotowano 6 takich miejsc – w Kołobrzegu, Stargardzie i cztery w Goleniowie. Zaprojektowane są według standardów mieszkalnictwa wspomaganego, opracowanego w porozumieniu z rodzicami i organizacjami pozarządowymi. To bardzo ważne, ze względu na specyfikę życia osób z całościowym zaburzeniem rozwoju.

Tu wszystko ma znaczenie
Uruchamiane mieszkania wspomagane muszą spełnić szereg wymagań, są pewnego rodzaju wyzwaniem dla projektanta. Przede wszystkim powinny być położone w niedalekiej odległości od miejsca pracy czy aktywności osób ze spektrum autyzmu, a zastosowany projekt powinien być łatwy do zrozumienia, niezależnie od doświadczenia, wiedzy, umiejętności językowych czy obecnego poziomu koncentracji użytkownika. Oznacza to logiczność, prostotę i przejrzystość układu przestrzenno-funkcjonalnego.

W Kołobrzegu za prowadzenie mieszkania wspomaganego i zajęć odpowiada Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu.

W mieszkaniu, udostępnionym przez Miasto Kołobrzeg, obecnie ze wsparcia korzysta 12 uczestników. Młodzież może wziąć udział w treningu samoobsługowym, kulinarnym, finansowo-ekonomicznym, spędzania czasu wolnego i co bardzo ważne treningu umiejętności społecznych. Przed rozpoczęciem treningów odbyły się szkolenia kadry merytorycznej i spotkania integracyjne, w tym indywidualne spotkania trenerów z uczestnikami projektu.

mieskanie - Kołobrzeg ma mieszkanie, które daje szansę na samodzielność

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend