Konserwator wydał zgodę na rozbiórkę spichlerza zbożowego

Spichlerz zbożowy, charakterystyczny budynek z czerwonej cegły przy ul. Rzecznej 21, zostanie rozebrany.

Ruiny starego spichlerza straszą od dawna. Na ostatniej sesji Rady Miasta przewodniczący Rady Ryszard Szufel złożył w jego sprawie interpelację  do prezydenta w której pisał m.in. o grożącej w tym miejscu katastrofie budowlanej.

Teraz okazuje się, że Miejski Konserwator Zabytków 26 lipca, po zapoznaniu się z inwentaryzacją obiektu zgodził się na rozbiórkę budynku. Z takim wnioskiem, trzy tygodnie wcześniej zwrócił się do niego przedstawiciel właściciela obiektu. 

Spichlerz nie jest wpisany do rejestru zabytków. Znajduje się za to w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg i na terenie wpisanych do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego jako „chroniony średniowieczny układ urbanistyczny”.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend