List otwarty radnych Rady Gminy. Namawiają do sprzeciwu wobec integracji z miastem

Radni Rady Gminy Kołobrzeg zwrócili się do mieszkańców z listem otwartym, w którym namawiają do udziału w trwających konsultacjach społecznych i powiedzenia „nie” integracji części gminy z Kołobrzegiem.

Na zdjęciu mapa z zaznaczonym na żółto obszarem, który miałby zostać przyłączony.

Chodzi dokładnie o 123 ha terenów (część sołectwa Korzystno), które obecnie stanowią między innymi grunty orne, pastwiska, nieużytki i lasy. Na terenie tym znajduje się też jedno gospodarstwo rolne. Działki te to zdaniem miasta doskonała lokalizacja, na której mogłaby powstać np. lokalna strefa ekonomiczna dla podmiotów gospodarczych z obszaru usług przemysłowych, logistyki, transportu, handlu czy innych niezwiązanych bezpośrednio z turystyką. Korzyści z rozwoju gospodarczego są oczywiste. Stąd pomysł, by włączyć te tereny w granice miasta.

I o ile miasto w integracji widzi same plusy, inaczej na sprawę patrzą radni Rady Gminy, którzy do mieszkańców wystosowali list otwarty. Zachęcają w nim, by w trwających konsultacjach powiedzieć „nie” integracji.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kołobrzeg!

Informujemy, iż od 18 stycznia do 17 lutego będą trwały konsultacje społeczne dot. przyłączenia części sołectwa Korzystno – Korzyścienka do miasta Kołobrzeg. To w trakcie tych konsultacji Mieszkańcy naszej Gminy wyrażą swoją opinię w sprawie poszerzenia granic miasta Kołobrzeg kosztem Gminy Kołobrzeg.
Wspólnie zdecydujmy o przyszłości i kierunkach rozwoju Gminy Kołobrzeg, a więc także o tym, czy my, a potem nasze dzieci, wnuki będą w rodzinnych miejscowościach Gminy Kołobrzeg nadal  planować swoją przyszłość.
Jako radni Gminy złożyliśmy ślubowanie, że powierzone nam obowiązki będziemy sprawować dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców naszej gminy Kołobrzeg i taka myśl przyświeca nam nadal.
Wysiłek pracowników urzędu Gminy został skierowany na pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje zapewniające bezpieczeństwo i podnoszące komfort codziennego życia, takie jak np. modernizacja dróg, obiektów sportowych i programów pomocowych.
Pomimo trudności, kolejne uchwały budżetowe są z założenia proinwestycyjne, bo tylko w ten sposób pozytywnie wpływamy na przyszłość Gminy i jej mieszkańców.
Należy obiektywnie zauważyć, iż przyłączanie terenów będących częścią gminy wiejskiej Kołobrzeg, a okalającej miasto (poczynając od Korzyścienka), przyniesie wymierne straty dla Gminy Kołobrzeg.
Utrata Korzyścienka -to blisko 500 000 złotych rocznie mniejsze wpływy z podatków, których brak wpłynie  na  zahamowanie  ważnych  inwestycji  tak  oczekiwanych  przez mieszkańców  naszej Gminy.

W najlepiej pojętym interesie mieszkańców Rada Gminy Kołobrzeg podjęła też uchwałę o sprzeciwie wobec wszczęciu planu poszerzenia granic miasta kosztem Gminy.
Powiedzmy wprost, głównym celem miasta Kołobrzeg  nie jest inwestowanie na trudnych i spornych terenach, a pozyskanie terenów biologicznie czynnych koniecznych do utrzymania statusu uzdrowiska.
Gmina Kołobrzeg to wyjątkowe miejsce z rosnącym z roku na rok potencjałem do  rozwoju i miejscem dla nowego biznesu.
Nasza Gmina Kołobrzeg to dumni, aktywni i ambitni mieszkańcy.
Tak ważny jest więc Państwa,  i nas wszystkich  udział oraz głos w konsultacjach, do których serdecznie zapraszamy pamiętając „Nic o nas bez nas”

 Liczy się każdy  głos!

Radni Rady Gminy Kołobrzeg

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend