Miasto zapłaci za modernizację stacji pomiaru jakości powietrza blisko 250 tys. zł. Każdy będzie mógł łatwo sprawdzić czym oddychamy

Magistrat zaakceptował jedyną ofertę, która wpłynęła w miejskim przetargu na modernizację stacji pomiarowej jakości powietrza. Po jej zakończeniu pomiary mają być wykonywane częściej, a ich wyniki dostępne online również na stronie internetowej miasta.

W grudniu 2017 r. zakupiono i uruchomiono manualną stację pomiarową jakości powietrza zlokalizowaną na os. Ogrody przy ul. Żółkiewskiego. Stacja bada zawartość PM10 oraz B(a)P w powietrzu.

Od 1 stycznia 2018 r. stacja włączona została do Państwowego Monitoringu Środowiska a wyniki z tych pomiarów są wykorzystywane w rocznych ocenach jakości powietrza.

Teraz jej modernizację na zlecenie miasta wykona krakowska spółka Envimet Services. Skasuje za to miasto blisko 250 tys. zł. Co się zmieni? Stacja będzie wykonywała pomiary automatycznie, nie będzie wymagała cyklicznych wizyt pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Będą mogły więc być wykonywane częściej, a ich wyniki będą dostępne online również na stronie Urzędu Miasta w Kołobrzegu: i-kolobrzeg.pl.

Dotychczas można je było znaleźć jedynie na portalu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend