Milion złotych na drogi dla gminy Kołobrzeg i Ustronia Morskiego

Gminy Kołobrzeg i Ustronie Morskie przebudują w tym roku, ze wsparciem z budżetu województwa zachodniopomorskiego, blisko trzy kilometry dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Umowy z beneficjentami podpiszą w poniedziałek (9 maja) w Kołobrzegu, członkowie zarządu województwa Anna Bańkowska i Stanisław Wziątek.

Gmina Kołobrzeg przebuduje ok. 1,2 km fragment drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karcinie. Na ten cel z budżetu województwa otrzyma ok. 550 tys. zł. Ponad 536 tys. zł. wsparcia trafi do Gminy Ustronie Morskie. Beneficjent przebuduje drogę gminną w Rusowie na długości blisko 1,8 km.

Zachodniopomorskie gminy i powiaty przebudują w tym roku ze wsparciem samorządu województwa blisko 19 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacje udzielane przez Urząd Marszałkowski WZ to środki pochodzące z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend