Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju (szczegóły)

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo od jutra wprowadzone zostają nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Będą to m.in. objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych.

Fot. Archiwum. Zdjęcie wykonaliśmy w marcu tego roku podczas pierwszej fali pandemii. Lokale gastronomiczne również teraz zostają zamknięte. Rząd zostawił im jedynie możliwość dowozu dań lub sprzedaży na wynos.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju:

-W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

-Zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;

-Zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;

-Max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;

-Ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Uwaga!

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

kancelaria - Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju (szczegóły)

Zostań w domu i przestrzegaj zasad

Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend