PKP likwiduje bądź zmienia kategorię 4 przejazdów kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęło procedurę przekwalifikowania lub likwidacji przejazdów kolejowych. 

Tekst i zdjęcie: Gmina Kołobrzeg

Przejazdy, które usytuowane są w ciągu dróg niepublicznych będą likwidowane lub będą miały zmienianą kategorię z D na F. Zmiana kategorii na F oznacza zawarcie odpłatnej umowy między Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. W tym przypadku przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Osoby lub firmy chętne do płatnego użytkownika przejazdów muszą zgłosić się do 12.12.2020 r. Informacje kontaktowe: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin, tel. 600 084 863 lub (91) 471 13 63.

W gminie wiejskiej Kołobrzeg procedura dotyczy czterech przejazdów:

– Przejazd kolejowo-drogowy nr 402 047 721 w miejscowości Korzystno (droga gminna dz. nr 236 i 243/1 obręb ewidencyjny Korzystno);

– Przejazd kolejowo-drogowy nr 402 050 966 w miejscowości Stary Borek (droga gminna dz. nr 250/2 obręb ewidencyjny Stary Borek);

– Przejazd kolejowo-drogowy nr 402 054 887 w miejscowości Karcino (droga gminna dz. nr 530 obręb ewidencyjny Karcino);

– Przejazd kolejowo-drogowy nr 404 092 476 w miejscowości Stramnica (droga gminna dz. nr  186/1, 130/1 obręb ewidencyjny Stramnica).

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend