Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu: Nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0 (szczegóły)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu informuje, że w związku z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 6.0, która przedłuża możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach dofinansowań zostaje wznowiony nabór wniosków dotyczących:

-Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)

-Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizyczny mi niezatrudniającymi pracowników (art. 15zzc)

-Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)

-Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

-Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze)

-Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2)

Do złożenia wniosków uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie skorzystali z ww.
form pomocy lub otrzymali dofinansowanie na okres krótszy niż 3 miesiące.
Wnioski można składać /przesłać wyłącznie do 10 czerwca 2021 r.:

-przez stronę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, lub drogą mailową po opatrzeniu kwalifikowalnym podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy opatrzyć cały komplet dokumentów przesyłanych drogą mailową

-korzystając z poczty tradycyjnej na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Katedralna 46-48, 78-100 Kołobrzeg
UWAGA! Prosimy o zaparafowanie każdej strony umowy oraz przesłanie jej w dwóch egzemplarzach
 
-pozostawiając w skrzynce zlokalizowanej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy
w Kołobrzegu, w godz. od 8:00 do 15:00

UWAGA! Prosimy o zaparafowanie każdej strony umowy oraz przesłanie jej w dwóch egzemplarzach
 

UWAGA!
Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe wzory wniosków.
Aktualne dokumenty można pobrać bezpośrednio pod poniższym  linkiem:
https://kolobrzeg.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend