Prezydent Kołobrzegu apeluje do lekarzy rodzinnych, aby w miarę możliwości przyjmowali kolejnych pacjentów

Prezydent zwróciła się z pismem do kołobrzeskich lekarzy POZ z prośbą o to, aby przyjmowali kolejnych pacjentów, jeżeli nie mają wypełnionych limitów narzuconych przez NFZ.

W ostatnich dniach lokalne media informowały o kłopotach kołobrzeżan z zapisaniem się do lekarza rodzinnego. O problemie zaczęło być głośno po zamknięciu jednej z przychodni Podstawowej Opieki Zdrowtonej – ponad 900 pacjentów jest zmuszonych szukać nowego lekarza. A z tym okazuje się jest spory problem.

W Kołobrzegu jest 27 lekarzy rodzinnych. Teoretycznie to wystarczy, by obsłużyć wszystkich pacjentów

Limity osób objętych opieką przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynoszą  2 500 pacjentów, a za zgodą dyrektora Oddziału NFZ może to być aż 2 750 osób. Jednakże lekarze rodzinni znając pacjentów i nakład pracy, jaki należy włożyć w rzetelne i uczciwe leczenie ich schorzeń przyjmują do siebie mniejszą liczbę pacjentów, niż wynika to z przepisów.

W Kołobrzegu jest 27 lekarzy świadczących usługi POZ. Statystycznie – dla takiej liczby mieszkańców jaką ma Kołobrzeg i dla zapewnienia właściwej opieki wystarczyłoby ich 22 (biorąc pod uwagę limity pacjentów przyjęte przez NFZ).
Jednak to tylko teoria, bo z usług kołobrzeskich lekarzy rodzinnych korzystają także mieszkańcy okolicznych gmin.

Teraz prezydent Kołobrzegu zwróciła się z pismem do kołobrzeskich lekarzy POZ z prośbą o to, aby przyjmowali kolejnych pacjentów, jeżeli nie mają wypełnionych limitów narzuconych przez NFZ.

Prezydent Kołobrzegu pisze też do Narodowego Funduszu Zdrowia

Prezydent wystąpiła też z pismem do NFZ. Zapytanie dotyczy statystyki – ilu mieszkańców miasta korzysta z kołobrzeskich POZ, a ilu pozostaje bez swojego lekarza rodzinnego. Ilu mieszkańców Gminy Kołobrzeg korzysta z usług kołobrzeskich lekarzy.

Dodatkowo zgodnie z przepisami, wprowadzonymi od 1.09.2020 r. (Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią Covid 19 oraz po jej ustaniu z dnia 14.08.2020) prezydent Kołobrzegu prosi o wskazanie tym mieszkańcom, którzy nie mają lekarza rodzinnego właściwego POZ, który będzie świadczył dla nich tę usługę.

-Po otrzymaniu odpowiedzi od NFZ będziemy mogli zaplanować kolejne działania w tej sprawie – informuje rzecznik Urzędu Miasta Michał Kujaczyński.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend