Projekt umowy na dzierżawę lotniska pod Sunrsie Festival. Tylko festiwal Wschodzącego Słońca, czy coś więcej? Na ile lat umowa?

Dotarliśmy do projektu umowy dzierżawy terenów w Podczelu, którą miasto planuje podpisać ze spółką MDT Production z Poznania, która organizuje Sunrise Festival. Przytaczamy jej najważniejsze zapisy.

Projekt umowy, który trafi pod obrady Rady Miasta to efekt toczących się przez kilka tygodni rozmów, w których brali udział radni, prezydent Kołobrzegu i Krzysztof Bartyzel, pomysłodawca i organizator Sunrise Festival. Do stołu strony usiadły po tym jak w październiku 2020 r. Rada Miasta nie zgodziła się przedłużyć na 9 lat dotychczasowej umowy, jaką MDT ma zawartą z miastem. Następnego dnia Krzysztof Bartyzel zapowiedział, że festiwal Wschodzącego Słońca wyprowadzi się z Kołobrzegu. Więcej pisaliśmy o tym m.in. tu: Kołobrzeg straci Sunrise Festival? Krzysztof Bartyzel w mocnym i emocjonalnym wystąpieniu: Szukamy nowego domu

W końcu strony doszły do porozumienia. Jego efektem jest projekt umowy i uchwała, która trafi do programu sesji Rady Miasta. Jeżeli radni go przyjmą, umowa na dzierżawę nieruchomości w Podczelu o łącznej powierzchni 12,9 ha zostanie podpisana na 9 lat. Dzierżawca za każdy rok zapłaci 246 tys. zł brutto.

Sunrise Festival plus cztery

Umowa dzierżawy ma zostać zawarta na organizację każdego roku imprezy masowej „Sunrise Festival” oraz nie więcej niż czterech innych imprez masowych (np. koncertu muzyki pop, imprezy sportowej, rozrywkowej, zlotu militarnego lub motoryzacyjnego), w tym na zaplecze noclegowe, sanitarne i gastronomiczne funkcjonujące wyłącznie podczas imprez masowych oraz miejsce składowo-magazynowe użytkowane przez pozostałą część roku.

W przypadku imprez dodatkowych dzierżawca każdorazowo będzie musiał uzyskać akceptację Urzędu Miasta.

Amfiteatr i pole namiotowe

W projekcie umowy jest zapis, że organizator po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lotniska w Podczelu może wybudować jeden amfiteatr w postaci nasypu ziemi z ewentualnym podstemplowaniem betonowym oraz podbudowy pod sceny w celu stabilizacji konstrukcyjnej dla elementów scenograficznych, w wyznaczonych miejscach, docelowo w liczbie 3 sztuk,

Ma prawo też zorganizować pole namiotowe i postawić domki rekreacyjne w tzw. strefie VIP w formie kontenerów niezwiązanych trwale z gruntem. Urząd zastrzega jednak tu, że dzierżawca ma obowiązek pobierać opłatę uzdrowiskową od osób korzystających z noclegów i odprowadzać ją na rachunek bankowy Gminy Miasto Kołobrzeg.

Obowiązki dzierżawcy

Dzierżawca ma we własnym zakresie i na własny koszt doprowadzi media: prąd, wodę, sieć kanalizacyjną i będzie ponosić wszelkie koszty eksploatacyjne i inne związane z organizacją imprezy. Musi dbać o teren zielony i wydmy.

Miasto ma prawo rozwiązać umowę gdy…

Wydzierżawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy Rada Miasta podejmie uchwałę wyrażającą zgodę na sprzedaż działki, która jest przedmiotem dzierżawy lub dokona zmiany jej przeznaczenia na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Dzierżawca nie może

Bez zgody miasta organizatorzy festiwalu nie mogą poddzierżawiać terenu, chyba że będzie to niezbędne do zorganizowania imprez. Nie może też prowadzić działalności hotelowej, noclegowej i gastronomicznej, niezwiązanej z organizowaną imprezą masową.

Uchwała ws. dzierżawy terenów w Podczelu organizatorowi Sunrsie Festival ma trafić do programu najbliższej sesji Rady Miasta pod koniec miesiąca. Do tematu wrócimy.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend