Remont baszty lontowej jeszcze nie tym razem. Przetarg unieważniony

Kolejny przetarg na remont baszty lontowej został unieważniony – cena najkorzystniejszej oferty, która wpłynęła, przekroczyła kwotę, którą miasto przeznaczyło na sfinansowanie renowacji zabytku.

Ofertę złożyło konsorcjum trzech kołobrzeskich firm – spółka WS (lider), WP Werema Paweł oraz Skitech (partnerzy) – które wykonanie inwestycji wyceniło na 1.639.590,00 zł. To o 639 tys. zł więcej niż miasto chce wydać na renowację XIV-wiecznej baszty.

Baszta lontowa jest własnością miasta od 2019 roku. Została odkupiona od prywatnego właściciela za kwotę 630 tys. zł po to, by ją ratować przed dalszą degradacją. Wcześniej znajdowała się tu siedziba PTTK.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend