Sunrise Festival otrzyma 2 mln zł pomocy z Funduszu Wsparcia Kultury

MDT Production, spółka, która organizuje Sunrise Festival, znalazła się na liście beneficjentów rządowego Funduszu Wsparcia Kultury. Trafi do niej 2 mln zł.

Na liście jest też ponad 2 tysiące innych podmiotów, które skorzystają z finansowej pomocy.

Środki z FWK zostaną wykorzystane między innymi na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie miejsc pracy.

Na stronie rządowej czytamy o projekcie: Powołanie i uruchomienie Funduszu Wsparcia Kultury było bardzo wyczekiwane przez środowisko. Ze względów epidemicznych czas nie był naszym sprzymierzeńcem, działaliśmy pod jego dużą presją i wiedzieliśmy o tym. Dlatego tym bardziej cieszę się, że cały proces – w tym proces legislacyjny – udało się przeprowadzić w tak szybkim tempie. Pozostał nam ostatni i zarazem najważniejszy krok: wypłata świadczeń – podkreśla wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, prof. Piotr Gliński.

O pomoc finansową w ramach utworzonego we wrześniu Funduszu Wsparcia Kultury ubiegało się 2246 podmiotów – samorządowych instytucji artystycznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców – prowadzących działalność kulturalną w obszarze teatru, muzyki lub tańca. Ocenie merytorycznej poddano 2064 prawidłowo wypełnione i złożone wnioski.

Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe jest przeznaczone na działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym polegającą na świadczeniu usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego, na finansowanie lub refinansowanie wydatków ponoszonych w okresie od dnia 12marca do dnia 31 grudnia 2020 r.

Więcej TU: https://www.gov.pl/web/kultura/ponad-dwa-tysiace-podmiotow-otrzyma-pomoc-z-funduszu-wsparcia-kultury?fbclid=IwAR0dkQ4xsp-Pe5RTC9myWiMIfSGY1z-HE6iTzHuxd57UkpnHPOxehntsHwc

mdt pr 1 - Sunrise Festival otrzyma 2 mln zł pomocy z Funduszu Wsparcia Kultury

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend