Udało się za drugim podejściem. Jest firma, która odrestauruje Redutę Morast. Trzeba jednak sporo dołożyć

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg w środę podpisze umowę z firmą, która odrestauruje Redutę Morast. Żeby znaleźć chętnego na to zlecenie spółki, potrzebne były dwa przetargi – w pierwszym nie złożono żadnej oferty, w drugim dwie.

Korzystniejsza z ofert opiewała na kwotę 4 694 279,71 zł netto (brutto 5 773 964,04 zł). Z uwagi na fakt, że złożone oferty przekraczały poziom dofinansowania Prezes ZPM Kołobrzeg wspólnie z prezydentem Kołobrzegu (pełniącym role właściciela spółki) podjęli decyzję o dofinansowaniu zadania ze środków własnych w kwocie 2 927 629,62 zł netto (w tym udział ZPM Kołobrzeg w kwocie 927 799,94 zł).
Pracę przeprowadzi korporacja budowlana „Doraco” Sp. z o.o. Mają one zakończyć się do 30 września tego roku.

Przypomnijmy, że celem całego zamierzenia inwestycyjnego jest odtworzenie Reduty Morast do jej historycznego wyglądu z połowy XIX wieku. Projekt został opracowany w oparciu o mapy i dokumentację archiwalną przebudowy Reduty z 1849 r.

Przeprowadzone zostaną dwa rodzaje prac:

BUDOWA UMOCNIENIA SKARPY WAŁÓW REDUTY

Rozbiórka części istniejącego pomostu betonowego okalającego od strony południowej i zachodniej skarpę, wbicie stalowej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem oraz montaż betonowych pomostów pływających wraz z przyłączami elektroenergetycznymi i przyłączem wodociągowym. Na samym wale ziemnym zostanie przeprowadzona wycinka istniejącego drzewostanu, zostaną wyprofilowane wały wg archiwalnych projektów poprzez dosypanie gleby w miejscu ubytków na wysokość poszczególnych partii nasypów od 2,2 m do 7,2 m n.p.m.

PRACE KONSERWATORSKIE REDUTY

Fasada jak i wnętrza w dawnym forcie Morast zostaną osuszone, odsolone, oczyszczone z glonów, grzybów i porostów. Cegły i kamienie fasady zostaną wzmocnione a część z nich będzie wymieniona wraz z fugami. Przeprowadzone zostaną rekonstrukcje zniszczonych elementów.

Zarząd Portu Morskiego pozyskał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe dofinansowanie w wysokości 1 766 650,09 zł.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend