Uwaga, zapisy do przedszkoli przy podstawówkach tylko elektronicznie!

21 marca rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2017/2018 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ( Nr 5, 6, 8, ZS ), prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie elektronicznie przez serwis przedszkole.kolobrzeg.vnabor.pl Jak informują urzędnicy „jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym, dostęp do danych o wolnych miejscach w placówkach”.

Na stronie zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół od 14 marca.  Z kolei  harmonogram rekrutacji oraz kryteria przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach został umieszczony na stronie Urzędu Miasta    www.kolobrzeg.pl

WAŻNE!

  • Zgłaszanie dzieci przez rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie do 3 kwietnia, do godz. 15:00
  • We wniosku zgłoszeniowym należy wskazać trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej 
  • Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce pierwszego wyboru
  • Potwierdzeniem pochodzenia kandydata z rodziny wielodzietnej, o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, jest wybór w/w kryteriów przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału. Wybór kryteriów jest tożsamy z oświadczeniem rodziców lub opiekunów prawnych o ich spełnieniu
  • Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.Dopiero po potwierdzeniu woli przez rodzica maluch uzyskuje status „ przyjętego”

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend