W Budzistowie stanie ponad 22 km ekranów akustycznych. Wysokość do 4 metrów

W świetlicy wiejskiej w Budzistowie mieszkańcy spotkali się z przedstawicielami wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S6, Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie, firmą PORR.

Na pytania mieszkańców odpowiadał m.in. kierownik budowy, który poinformował, że w Gminie Kołobrzeg powstanie ponad 22,2 km ekranów akustycznych o różnej wysokości – od 1 do nawet 4 metrów.
Budowa takiej trasy wiąże się z zwiększonym natężeniem ruchu. Decyzje o lokalizacji ekranów poprzedzone są pomiarami poziomu hałasu oraz oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mieszkańcy chcieli wiedzieć jak będą wyglądały ekrany akustyczne, a przede wszystkim jak blisko staną ich działek. W niektórych przypadkach poprosili oni o wizję w terenie.

Trasa S6 ma być gotowa w 2019 roku.Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku od węzła Kołobrzeg Zachód (bez węzła) do węzła Ustronie Morskie (z węzłem) o długości 14,7 km. Droga ekspresowa S6 wybudowana będzie w przekroju dwujezdniowym, po 2 pasy ruchu na każdej jezdni. Dostępność do drogi będzie jedynie w węzłach drogowych, natomiast ruch lokalny będzie się odbywać za pomocą dróg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych z jednej strony drogi na drugą (bez połączenia z droga ekspresowa). Planowany odcinek drogi biegnie na całym odcinku w nowym śladzie. W ramach tego zadania przewidziano również budowę etapu IIIA obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK nr 11 (od ronda Trzebiatowska do ronda Janiska) o długości 1,9 km jako drogi dwujezdniowej klasy S.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend