W piątek XXIII sesja Rady Miasta w trybie zdalnym (program)

W piątek (29 maja) odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta. Będzie to kolejne w czasie epidemii koronawirusa posiedzenie zdalne. Start o godz. 9. Sesję będzie można śledzić na stronie urzędu miasta www.kolobrzeg.pl.

Na zdjęciu przewodniczący Rady Miasta, Piotr Lewandowski, podczas jednej z ostatnich zdalnych sesji Rady Miasta.

Program XXIII sesja Rady Miasta

Podjęcie uchwał w sprawie:
-zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.,
-zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2027,
-zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn.: ”Kołobrzeski program pomocowy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”
-zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
-zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu,
-przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
-określenia zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów,
-rozwiązania umowy użytkowania wieczystego,
-sprzedaży działki numer 209/5 obręb 17 położonej przy ul. Witkowice w Kołobrzegu oraz działki numer 2/3 obręb 17 położonej przy ul. Europejskiej w Kołobrzegu,
-sprzedaży działki numer 209/6 obręb 17 położonej przy ul. Witkowice w Kołobrzegu,
-sprzedaży działki nr 376/5 obręb 17 położonej przy ul. E. Szelburg – Zarembiny w Kołobrzegu,
-sprzedaży działki numer 122/13 obręb 18 położonej przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu,
-zawierania umów najmu i umów dzierżawy nieruchomości należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, których termin wygaśnięcia przypada w roku 2020,
-oddania w dzierżawę, na okres 1 roku, działki numer 9/14 i działki numer 45 w obrębie 6 położonych przy ul. Wschodniej w Kołobrzegu,
-wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieoznaczony części działki nr 345/2 obręb 12 o powierzchni 10 m
2, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Jagiellońskiej,
-oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki numer 173/37 o powierzchni 7,08 m
2 położonej w obrębie 12 przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu.
-nieodpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości
-Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg:
-sprawozdanie z kontroli kompleksowej działalności Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działalności Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta za 2018 rok,
-sprawozdanie z kontroli problemowej przetargów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w latach 2014 – 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej przetargów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w latach 2014 – 2019,
-sprawozdanie z kontroli kompleksowej procedury rekrutacji pracowników w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w 2019 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej procedury rekrutacji pracowników w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w 2019 roku,
-sprawozdanie z kontroli kompleksowej działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie dbałości o stan i zachowanie kołobrzeskich zabytków oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie dbałości o stan i zachowanie kołobrzeskich zabytków.
-Sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu za rok 2019
-Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Gminy Miasto Kołobrzeg
-Sprawozdanie prezydent Kołobrzegu z działalności między sesjami.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

*

Send this to friend