W poniedziałek (4.09) 3705 uczniów rozpocznie nowy rok szkolny. Kołobrzeskie szkoły podstawowe w liczbach

Rok szkolny 2023/24 rozpocznie się tak naprawdę dopiero 4 września.. Termin rozpoczęcia nowego roku szkolnego wynika z rozporządzenia ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek.


Nowy rok szkolny w kołobrzeskich szkołach podstawowych rozpocznie 3705 uczniów w 188 oddziałach, z tego do szkół publicznych uczęszczać będzie 3589 dzieci, natomiast do szkoły niepublicznej 116. W tej grupie jest 327 uczniów z Ukrainy.

W klasach pierwszych naukę rozpocznie 448 dzieci w 25 oddziałach. Najliczniejszą grupę uczniów w naszych szkołach stanowią uczniowie klas V, których jest 521.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych nr 5, 6, 8 i 9 będzie uczęszczało 1703 dzieci w 82 oddziałach, z tego do przedszkoli publicznych – 1410 dzieci, natomiast do przedszkoli niepublicznych – 293.

Po raz pierwszy edukację przedszkolną rozpocznie 354 dzieci 3-letnich w 12 oddziałach. Do kołobrzeskich przedszkoli będzie uczęszczało 62 dzieci z Ukrainy.

W nadchodzącym roku szkolnym w kołobrzeskich szkołach podstawowych i przedszkolach ogółem zatrudnionych będzie 612 nauczycieli, z tego w szkołach 437, a w przedszkolach 175.

W ostatni piątek (1.09) 46 nauczycieli kołobrzeskich szkół podstawowych i przedszkoli uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Krótka uroczystość
mianowania odbyła się w małej sali teatralnej w Regionalnym Centrum Kultury.
Gratulacje nauczycielom złożyła prezydent miasta Anna Mieczkowska. Wręczając
akty mianowania prezydent podkreślała wagę podnoszenia kompetencji przez
kadrę nauczycielską: „Fakt, że aż 46 osób uzyskało awans zawodowy to dowód
na to, że kołobrzeskim nauczycielom zależy na podnoszeniu swoich kompetencji
i samorozwoju”.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend