W Rymaniu powstanie stacja meteorologiczna. Dane posłużą m.in. rolnikom

Na terenie województwa zachodniopomorskiego staną cztery nowe stacji meteorologiczne, które będą zbierać dane pogodowe przydatne gospodarstwom rolnym położonym w pobliżu, a rejestrowane parametry posłużą rolnikom m.in. w podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z ochroną roślin.

To efekt rozstrzygniętego naboru wniosków, przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski WZ, w którym zachodniopomorskie gminy mogły zdobyć dofinansowanie na posadowienie stacji meteorologicznych na terenie Pomorza Zachodniego.

-Warunki klimatyczne w naszym kraju zmieniają się dynamicznie, co utrudnia pracę rolnikom, dlatego potrzebują oni rzetelnej informacji pogodowej. Potrzebna jest im wiedza dotycząca m.in. temperatur, opadów, wiatru, przymrozków czy nasłonecznienia, które wpływają na decyzje dotyczące podstawowych zabiegów agrotechnicznych. Cieszymy się, że gminy po raz kolejny skorzystały z szansy na zdobycie wsparcia. Do tej pory dzięki środkom z budżetu województwa na Pomorzu Zachodnim stanęło siedem stacji – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

O środki z budżetu województwa zachodniopomorskiego mogły starać się zachodniopomorskie gminy, które m.in. zobowiązały się do nieodpłatnego, nieograniczonego przekazywania danych pochodzących z tych stacji województwu. Warunkiem było posiadanie przez gminę aktualnej, pisemnej akceptacji lokalizacji wydanej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, administratora Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce.

Dotacja w wysokości 50 tys. zł każda trafi do czterech zachodniopomorskich gmin: Rymań, Rąbino, Grzmiąca i Biały Bór. Pozwoli ona na posadowienie na ich terenie łącznie czterech stacji meteorologicznych.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend