Widzisz bezdomnego? Wskaż mu drogę do Ogrzewalni dla bezdomnych

Osoby zmagające się z problemem bezdomności mogą liczyć na wsparcie w formie tymczasowego schronienia oraz ciepłego posiłku w Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych przy ul. Zwycięzców 12 w Kołobrzegu.

Ogrzewalnia posiada 15 miejsc, lecz każdemu w okresie zimowym udzieli wsparcia i pomocy (informacja na odwrocie pisma). Praktyka pokazuje, że dawanie osobom bezdomnym pieniędzy lub kupowanie żywności, w dłuższej perspektywie, nie jest skuteczną pomocą. Najskuteczniej pomagamy wskazując miejsca, gdzie osoby bezdomne mogą uzyskać długoterminowe, profesjonalne i kompleksowe wsparcie. Taki kierunek działania stał się inspiracją kampanii społecznej „Bezdomność. Nie bądź obojętny”, będącej kontynuacją naszej akcji ubiegłorocznej. 

Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych 

Ogrzewalnia umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt osób bezdomnych w ogrzewanych pomieszczeniach w okresie od 1 października do 30 kwietnia we wszystkie dni tygodnia. Pobyt w Ogrzewalni nie nieodpłatny.

Siedziba: ul. Zwycięzców 12, kontakt: telefon nr 780 282 608, e-mail: schronisko.kolobrzeg@gmail.com.
podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie z siedzibą 75-129 Koszalin ul. Mieszka I 16, tel./fax. 94 341 92 69, e-mail: koszalin@tpba.pl.

 

Plakat poprawiony A4 724x1024 - Widzisz bezdomnego? Wskaż mu drogę do Ogrzewalni dla bezdomnych

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend