Wiemy już o ile i od kiedy wzrośnie w Kołobrzegu cena za ciepło

Jak już wczoraj informowaliśmy w Kołobrzegu wzrośnie cena za ciepło. Dziś wiemy już dokładnie od kiedy i o ile.

Miejska Energetyka Cieplna od 7 maja podniesie cenę za ciepło o 6,59 proc. Co ciekawe, we wniosku taryfowym złożonym do Urzędu Regulacji Energetyki MEC wnioskował o podwyżkę niższą, bo o 4,67 proc. To URE po analizie wniosku i wykazanym w nim wzroście kosztów ponoszonych przez spółkę, zdecydował, że podwyżka powinna być wyższa.

Te koszty, które determinują cenę ciepła, to przede wszystkim koszt wykupu uprawnienia do emisji CO2. Jego cena cały czas rośnie. W styczniu 2018 r. za tonę wyemitowanego CO2 spółka musiała płacić 6 Euro, w kwietniu tego roku już 46 Euro. Przypomnijmy, że obecna taryfa została skalkulowana, gdy jedno uprawnienie kosztowało 22,7 Euro za tonę. Przeliczając na złotówki w skali roku MEC zapłacił za uprawnienia w 2018 roku 1,9 mln zł, a za 2020 już 7,9 mln zł.

-Wczoraj było to już 47 Euro za tonę -poinformował dziś podczas konferencji online Andrzej Olichwiruk, prezes MEC – Podwyżka nie dotyczy ciepła wytwarzanego przez kotłownię gazową w Podczelu, ponieważ Podczele jest autonomiczną siecią ciepłowniczą zasilaną z kotła do 20 megawat, a takie kotły nie są obarczone opłatą za emisję CO2.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend