Wstępne wyniki matur. W Kołobrzegu średnia zdawalność wyższa niż w kraju i naszym województwie

You are currently viewing Wstępne wyniki matur. W Kołobrzegu średnia zdawalność wyższa niż w kraju i naszym województwie

We wtorek 9 lipca 2024 roku w całej Polsce ogłoszone zostały wstępne wyniki matury. Znamy średnią zdawalność egzaminy w szkołach prowadzonych przez powiat kołobrzeski – jest ona wyższa niż w kraju i woj. zachodniopomorskim.

W 2024 r. egzaminy maturalne trwały w dniach 7-24 maja. Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Ponadto, maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci, aby zdać maturę musieli uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (bez określania progu).

Ostateczne wyniki znane będą 10 września 2024 roku, po egzaminach poprawkowych organizowanych w sierpniu.

W pięciu szkołach powiatu kołobrzeskiego, do matury przystąpiło 495 osób – tegorocznych absolwentów (263 absolwentów liceum i 232 absolwentów technikum). Z tej liczby maturę zdało 439 osób, 48 osób ma prawo do poprawki.

Średnia zdawalność: Kraj: 84,1 %, woj. zachodniopomorskie: 82,8 %, Szkoły prowadzone przez powiat (bez szkół niepublicznych): 88,69 %.

Dodaj komentarz