Zarząd Portu Morskiego oferuje współpracę i szuka m.in. operatora tramwaju wodnego

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg stara się dynamicznie dostosowywać swoją ofertę do rosnącego zapotrzebowania rynku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i turystów, po dokonaniu analizy potencjalnych atrakcji z zakresu turystyki wodnej, poszukuje chętnych do:

– uruchomienia i sprawowania funkcji operatora tramwaju wodnego. ZPM w ramach współpracy może zaoferować miejsce do postoju tramwaju, przystanki w porcie jachtowym, rybackim, pasażerskim, a także możliwość współfinansowania zadania,

– prowadzenia atrakcji przeznaczonej dla miłośników sportów oraz atrakcji wodnych jaką jest wypożyczalnia sprzętu motorowodnego.

Zainteresowani współpracą mogą przesyłać wnioski na adres e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl do dnia 11 grudnia 2020 r.

Oprócz tego do 27 listopada można stanąć jeszcze do przetargu na:
– najem części nieruchomości położnej na Wyspie Solnej w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej;
– najem części nieruchomości położnej na Wyspie Solnej w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej z przeznaczeniem na prowadzenie tymczasowego parkingu samochodowego;
– najem dwóch placów w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu z przeznaczeniem na ustawienie na każdym z nich mobilnego punktu gastronomicznego w pojeździe typu „Food Truck”.
więcej informacji na stronie internetowej: zpmkolobrzeg.pl

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend