Zmiana organizacji ruchu w okolicy cmentarza w związku z Dniem Wszystkich Świętych

Od 31 października (od godziny 15.00) do 2 listopada (do godziny 7.00) będzie obowiązywać zmiana organizacji ruchu w związku z Dniem Wszystkich Świętych.

Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h na odcinku ul. 6 Dywizji Piechoty – od Ronda im. Związku Inwalidów Wojennych RP do wysokości Cmentarza Wojennego. W kierunku centrum ograniczenie będzie obowiązywało od Cmentarza Wojennego do wysokości ul. Św. Wojciecha.
Ograniczenie do 30 km/h będzie obowiązywało na samej ulicy Św. Wojciecha, która na ten czas będzie ulicą jednokierunkową z wjazdem od ul. 6 Dywizji Piechoty (na odcinku od 6 Dywizji Piechoty do skrzyżowania z ul.
Makuszyńskiego).
Na wysokości ul. Św. Wojciecha przy ul. 6 Dywizji Piechoty będzie zlokalizowany tymczasowy postój taksówek.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend