Wkrótce jakość powietrza ma być badana również w Kołobrzegu

Jutro o godzinie 14.30, w gabinecie prezydenta zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Kołobrzeg, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie zainstalowania w Kołobrzegu i obsługi stacji monitorującej jakość powietrza.

Strony porozumienia mają zadeklarować wolę wzajemnej współpracy oraz zakup i obsługę urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza. 

Dziś Kołobrzeg nie ma takiej stacji i nie wiemy dokładnie jakie są tu parametry powietrza. To dość kuriozalna sytuacja, szczególnie dla miasta uzdrowiskowego. Jego jakość badana jest w tzw. strefie. Najbliższe stacje pomiarowe znajdują się w Koszalinie i Szczecinku. Pocieszające jest jedynie to, że jak dotąd nie stwierdzono tam rażących przekroczeń limitów.

Do końca roku ma się to zmienić. Urządzenia monitorujące jakości powietrza ma stanąć na osiedlu Ogrody. Miasto zapłaci za nie ok. 100 tys. zł. Obsługiwać będą je pracownicy WIOŚiu.  

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend