Dla młodzieży: zgłoszenia do Maratonu Artystycznego tylko do jutra

Tylko do jutra (16 marca) można zgłaszać się do Maratonu Artystycznego. Zgłoszenia przyjmuje Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu (ul. Mazowiecka 1). Zgłoszenie można też wysłać na adres mailowy opp.kolobrzeg@interia.pl.

Maraton Artystyczny jest wszechstronnym konkursem artystycznym adresowanym do dzieci i młodzieży kształcących się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz korzystających z oferty placówek edukacyjno-kulturalnych Pomorza Zachodniego.

Konkurs ma charakter otwarty: organizatorzy akceptują także zgłoszenia z innych regionów i województw.

Organizatorzy IX Maratonu Artystycznego to: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu i Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamgorski.

Celem konkursu jest popularyzacja wszelkich form sztuki wśród dzieci i młodzieży, umożliwienie publicznej prezentacji artystycznych umiejętności, kształcenie kreatywności, twórcza konfrontacja dzieci i młodzieży, posiadających uzdolnienia artystyczne oraz kształtowanie przywiązania do „małej Ojczyzny”, tradycji morskich i rybackich.

Termin  Maratonu:  23-24.03.2018 roku.Miejsce:  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 1 

Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury wyłonione przez organizatorów. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

IX  Maraton Artystyczny OPP składał się będzie z czterech konkursów:

-konkursu plastycznego

-konkursu recytatorskiego i małych form teatralnych

-konkursu piosenki

-konkursu tanecznego.

Uczestnicy Maratonu będą podzieleni na trzy kategorie wiekowe: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

Warunkiem uczestnictwa w Maratonie będzie dostarczenie zgłoszenia do co najmniej jednego konkursu do siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu (ul. Mazowiecka 1); lub e-mail: opp.kolobrzeg@interia.pl, na karcie zgłoszenia w terminie do dnia 16 marca.

Zgłoszenia – maksimum 2 osoby lub 2 zespoły do jednego konkursu w każdej kategorii wiekowej – powinny być dokonane przez szkołę lub placówkę kultury bądź instytucję opiekuńczo-wychowawczą; organizatorzy zachęcają do przeprowadzania eliminacji szkolnych.

Szczegóły regulaminowe w poszczególnych konkursach na stronie OPP.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend