Gmina ma już wyniki konsultacji ws. integracji z miastem. Frekwencja niska, ale odpowiedź jednoznaczna

Urząd Gminy Kołobrzeg podał wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy, tj. „oddania” miastu 123 hektarów z sołectwa Korzystno. Tylko co czwarty mieszkaniec gminy wziął w nich udział, ale ci, którzy wypełnili ankietę, w przytłaczającej większości byli tego samego zdania.

Urząd Gminy Kołobrzeg od 18 stycznia do 17 lutego prowadził konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy, polegającą na włączeniu do miasta Kołobrzeg części sołectwa Korzystno.
Uprawnieni do udziału w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy gminy Kołobrzeg. Liczbę osób uprawnionych określono na podstawie danych z ewidencji ludności wg. stanu na 31 grudnia 2022 r. – wyniosła ona 10 503 osób. W konsultacjach wzięło udział 2 657 osób, co stanowi 25,29% uprawnionych do głosowania.

W konsultacjach wzięło udział  2657 osób.

Frekwencja w konsultacjach nie była wysoka, ale ci, którzy wzięli udział w badaniu w zdecydowanej większości są przeciw integracji z miastem. Tylko 69 respondentów odpowiedziało na „TAK”, opowiadając się za zmianą granic administracyjnych Gminy Kołobrzeg, polegającą na włączeniu do gminy miasto Kołobrzeg części sołectwa Korzystno.

2 543 respondentów odpowiedziało na „NIE”, będąc przeciwko zmianie granic administracyjnych Gminy Kołobrzeg, polegającą na włączeniu do gminy miasto Kołobrzeg części sołectwa Korzystno.

27 Respondentów wstrzymało się od głosu. 18  złożonych ankiet było nieważnych.

Argumenty miasta przemawiające za integracją z częścią sąsiedniej gminy opisaliśmy m.in. TUTAJ.

kon1 - Gmina ma już wyniki konsultacji ws. integracji z miastem. Frekwencja niska, ale odpowiedź jednoznaczna

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend