Grupa mieszkańców przeciwko zabudowie zaplecza Marony. Napisali petycję do prezydent Kołobrzegu

Mieszkańcy wspólnoty ul. Dworcowa 19 podpisali się pod petycją (listy z podpisami nie możemy publikować ze względu na ochronę danych osobowych) do prezydent Kołobrzegu w sprawie potencjalnej zabudowy zaplecza Marony, gdzie miałby powstać wysoki hotel. Są przeciw.

Jak tłumaczą, taka inwestycje pogorszyłaby ich warunki bytowe. Spowodowałaby m.in. zacienienie ich najbliższej okolicy. W sprawie prawdopodobnie ma się wypowiedzieć też m.in. Rada Osiedla Solne Zdroje.

Przymnijmy, że w zeszłym roku zabytkową Maronę przy ul. Łopuskiego kupił deweloper z Wielkopolski. Inwestor jeszcze we wrześniu 2018r. złożył wniosek do urzędu miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jednak na krótko przed jej wydaniem nowi właściciele Marony sami zwrócili się do miasta z prośbą o zawieszenie tego postępowania.
W międzyczasie prezydent Kołobrzegu poleciła urzędnikom rozpocząć przygotowywania do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla tych działek. To oznacza, że decyzję (poprzedzoną konsultacjami społecznymi) o tym, co może, a co nie powstać na tym terenie podejmą radni Rady Miasta. To może poważnie odsunąć w czasie wszystkie inwestycje.

pismo - Grupa mieszkańców przeciwko zabudowie zaplecza Marony. Napisali petycję do prezydent Kołobrzegu

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend