Jutro XXXVII sesja Rady Miasta Kołobrzeg (program)

Jutro odbędzie się XXXVII sesja Rady Miasta Kołobrzeg. Początek o godz. 9. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Na OK! Kołobrzeg udostępnimy transmisję posiedzenia.

Fot. Archiwum

Program XXXVII sesji Rady Miasta Kołobrzeg
Podjęcie uchwał:

-w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.
-w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044,
-w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o.,
-w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg, wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o.,
-w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dygowo, wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o.,
-w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2021/2022,
-w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
-o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej,
-w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla części działki nr 91/13 położonej w obrębie 5,
-w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla działek nr 22, 30/3 i 128 położonych w obrębie 5,
-w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Kołobrzeskiego,
-w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/508/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości,
-w sprawie sprzedaży działek nr 74/3 oraz nr 74/4 w obr. 12, położonych w Kołobrzegu przy ul. Okopowej,
-w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Budowy Pomnika Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej w Kołobrzegu.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend