Przetarg na projekt przebudowy brzegów Parsęty unieważniony. Ogromna różnica między najtańszą a najdroższą ofertą

Urząd Miasta unieważnił przetarg na projekt przebudowy brzegów Parsęty od ul. Kamiennej do Łopuskiego (oba brzegi). I to mimo że wpłynęło 5 ofert. Pierwsze co się rzuca w oczy to gigantyczna różnica między najtańszą a najdroższą ofertą.

Fot. Marek Augustyniak

Przypomnijmy, że zamówienie dotyczy projektu budowlanego i technicznego wszystkich branż oraz kosztorysu. Pracownia, która wygra przetarg będzie zobowiązana wykonać też wizualizację 3D projektowanych rozwiązań oraz uzyskać decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalającej na prowadzenie robót związanych z zagospodarowaniem bulwarów (tereny przy ul. Rzecznej położone są na obszarze wpisanym do rejestru zabytków).

W przetargu wpłynęło 5 ofert. Jednak 23 czerwca miasto unieważniło go, bo oferent, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, przy jej sporządzaniu popełnił błąd, który go wykluczył z postępowania.

Wiemy za to ile projektanci żądają za wykonanie projektu i w swoich wycenach się bardzo różnią – najtańsza oferta opiewała na kwotę 268 tys. zł, a najdroższa na … 1,9 mln zł. Pozostałe pracownie projektowe wyceniły swoje usługi w tym przypadku odpowiednio na 367 i 447 tys. zł oraz na 1,2 mln zł. Tymczasem miasto planuje wydać na projekt 300 tys. zł.

Magistrat zapowiedział, że przetarg zostanie powtórzony.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend