Kołobrzeg nadal bez stacji monitorującej jakość powietrza. Ma pomóc Politechnika Koszalińska

Nie będzie na razie w Kołobrzegu stacji badawczej, która sprawdzałaby czystość powietrza. Przypomnijmy, najbliższe stacje pomiarowe są w Koszalinie i Szczecinku. 

Nie wiemy dokładnie jakie są parametry powietrza w Kołobrzegu. To dość kuriozalna sytuacja, szczególnie dla miasta uzdrowiskowego. Jego jakość badana jest w tzw. strefie. Najbliższe stacje pomiarowe znajdują się w Koszalinie i Szczecinku. Pocieszające jest jedynie to, że jak dotąd nie stwierdzono tam rażących przekroczeń limitów.

Stowarzyszenie Projekt Kołobrzeg zwróciło się z pismem do prezydenta Kołobrzegu w którym pyta o możliwość zakupu własnych urządzeń pomiarowych. Pisaliśmy o tym już TU

Dziś znamy odpowiedź prezydenta. Okazuje się, że miasto zwracało się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie z pytaniem czy może zlecić takie badania na terenie Kołobrzegu. Miasto pytało też o możliwość lokalizacji w Kołobrzegu stałego punktu pomiarowego w strefie uzdrowiskowej. W odpowiedzi WIOŚ wyraził gotowość lokalizacji takiej stacji, ale pod warunkiem zmian w ustawie i uzyskania dodatkowych pieniędzy na ten cel.

Po odmowie WIOŚ miasto zainicjowało współpracę z Politechniką Koszalińską z która miałby wypracować sposób monitorowania jakości powietrza w Kołobrzegu.

Pełną treść odpowiedzi prezydenta możecie przeczytać na stronie Stowarzyszenia Projekt Kołobrzeg TU 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend