Kołobrzeg w swojej kategorii na czele rankingu Rzeczpospolitej

Rzeczpospolita wyróżniała samorządy w rankingu „Samorządy Rzeczpospolitej. 20 lat Polski w Unii Europejskiej”.

Oceniane były zmiany jakie zaszły w polskich miastach i gminach w czasie ostatnich dwóch dekad. Kołobrzeg otrzymał tytuł Lider Rankingu Samorządów w kategorii „Gmin miejskich i miejsko – wiejskich”.

W latach 2003 – 2023 Kołobrzeg złożył 74 wnioski o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, w tym:

  • 27 – to projekty bieżące
  • 47 – to projekty inwestycyjne.

Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota 336 mln zł, w tym:

  • 18 mln zł – to dotacje do zadań bieżących
  • 318 mln zł – to dotacje do zadań inwestycyjnych

Nie sposób wymienić tu wszystkich najważniejszych projektów. Wymieńmy m.in. poprawę dostępności do portu (czyli małej obwodnicy), przebudowa nadmorskiej promenady, budowa Regionalnego Centrum Kultury, czy trwającą rozbudowę żłobka „Krasnal”. Każdy z dofinansowanych projektów jest ważnym elementem rozwoju Kołobrzegu.

W 2024 r. w trakcie opracowywania są trzy kolejne wnioski, których wartość dofinansowania szacowana jest na 55 mln zł. Inwestycje które chcemy zrealizować to budowa parkingów Park&Ride, miejski system Inteligentnego Systemu Transportowego oraz zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend