Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec z wizytą w Kołobrzegu

Prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek spotkał się z Konsul Generalną Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, Cornelią Pieper. Podczas spotkania omawiano tematy dotyczące współpracy polsko – niemieckiej.

To już kolejna wizyta Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec w Kołobrzegu. Poprzednio Cornelia Pieper odwiedziła Kołobrzeg w 2016 roku w związku z Międzynarodowymi Dniami Muzyki i Teatru, które odbyły się w RCK nad którymi wspólnie z prezydentem Kołobrzegu objęła patronat.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend