Kościół w Liczbach. Nasza diecezja na pierwszych miejscach od… końca (WYNIKI BADANIA)

Województwo zachodniopomorskie w badaniu „Kościół w liczbach” wypada wyjątkowo blado. W kategoriach opisujących liczbę faktycznie praktykujących katolików (tj. chodzących do kościoła i przyjmujących Komunię Św.) plasujemy się na pierwszych miejscach od… końca. W skali całego kraju widać duży spadek liczby zawartych przed ołtarzem małżeństw. Raport przygotował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

W 2022 r. działalność duszpasterską prowadziły w Polsce 10 357 parafie katolickie (w tym 676 stanowiły parafie zakonne). Liczba księży inkardynowanych do diecezji i eparchii w 2022 roku wyniosła 23 765, czyli 219 księży mniej niż w roku poprzednim.

W roku szkolnym 2022/2023 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 80,3% uczniów. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji przemyskiej (96,5%), tarnowskiej (96,3%) oraz rzeszowskiej (94,9%), zaś najniższy w diecezji warszawskiej (59,8%), opolskiej (63,4%) oraz łódzkiej (65,4%). W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ten odsetek wyniósł 73,8 proc.

W 2022 roku w naszej diecezji udzielono 5 844 chrztów (w 2021 było to 5 921). W ubiegłym roku sakrament I Komunii Św. przyjęło 7379 osób (w 2021 – 7 340). Sakramentu bierzmowania rok temu udzielono 4 803 osobom, (w 2021 – 3 686 ). W 2022 zawarto 1 535 małżeństw (w 2021 – 1 593).

W skali całego kraju widać duży spadek liczby zawartych małżeństw z 103 807 w 2021 r. do 87 899 w 2022 r. Natomiast liczba udzielonych sakramentów bierzmowania wzrosła o blisko 40 tys., a liczba udzielonych chrztów utrzymała się na podobnym poziomie.

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wskaźnik dominicantes (tj. odsetek katolików uczęszczających na niedzielną Eucharystię w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych) wyniósł w 2022 r. 18,3 proc., a communicantes (tj. odsetek katolików przyjmujących Komunię Św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych) 8,8 proc. Były to jedne z najniższych wskaźników w całej Polsce.

Odsetek uczestniczących we mszy poniżej 20 proc. odnotowano tylko w pięciu diecezjach w kraju na 42, jesteśmy trzeci od końca. Na miejscu trzecim od końca jesteśmy też, gdy mowa o liczbie osób przyjmujących Komunię Św. Zestawienie w obu przypadkach zamyka sąsiednia diecezja szczecińsko-kamieńska.

Wskaźnik dominicanates ogółem w roku 2022 r. wyniósł 29,5%, zaś communicantes 13,9%. W stosunku do 2021 r. oznacza to wzrost wskaźnika dominicantes o 1,2 punktu procentowego zaś communicantes o 1 punkt procentowy.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend