Mieszkańcy wypowiedzą się w ankiecie, czy chcą Sunrise Festival i czterech innych imprez masowych w Podczelu? (WIDEO)

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej radni dyskutowali o 9-letniej dzierżawie lotniska w Podczelu. Okazuje się, że radni wciąż mają wątpliwości co do zapisów umowy, która ma być podpisana z organizatorem festiwalu Wschodzącego Słońca.

Największe wątpliwości radnych wzbudza zapis o dodatkowych czterech imprezach masowych, które organizator festiwalu Sunrise, będzie mógł zorganizować na lotnisku w Podczelu. Radna Agnieszka Trafas (klub Nowy Kołobrzeg) stwierdziła, że w jej opinii aktualny projekt umowy nie różni się zasadniczo od tego, który został przez Radę Miasta odrzucony w październiku 2020 roku i zdaniem radnej jest to po prostu „bezprzetargowe wyłonienie operatora terenu”. Natomiast Maciej Bejnarowicz (klub PiS), zgłosił wniosek o przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie. Wniosek ten trafi na najbliższą sesję Rady Miasta – 24 lutego.

Projekt umowy opisaliśmy szczegółowo w piątek tu: Projekt umowy na dzierżawę lotniska pod Sunrsie Festival. Tylko festiwal Wschodzącego Słońca, czy coś więcej? Na ile lat umowa? Przypomnijmy, zapisy umowy gwarantują dzierżawcy możliwość przeprowadzenia łącznie pięciu masowych imprez rocznie. Dzierżawca za blisko 13 hektarów miałby płacić 246 tys. zł brutto każdego roku trwania umowy.

Wydawało się, że projekt umowy, który miał być efektem toczących się od tygodni rozmów urzędników i radnych z organizatorem SF Krzysztofem Bartyzelem, nie będzie wzbudzał tylu wątpliwości. Dzisiejszy przebieg posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej pokazał, że nie ma wcale pewności, że radni 24 lutego przyjmą projekt umowy, czy na przykład nie wycofają go z porządku obrad.

Pod tekstem zapis wideo posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej (fragment dot. opisywanego przez nas tematu rozpoczyna się w 12 min i 30 s nagrania).

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend