Mieszkanie przy ruchliwej ulicy. Wyniki badań natężenia hałasu komunikacyjnego na ul. Europejskiej

Po skargach mieszkańców osiedla Europejskiego na hałas dochodzący z drogi, miasto zleciło wykonanie pomiaru hałasu komunikacyjnego między rondem Borowinowym a ul. 6. Dywizji Piechoty.

Fot. Google Maps

Pomiary wykonano 24 i 25 sierpnia.
– Zleciliśmy badania latem, tak by objąć nimi okres, kiedy natężenie ruchu jest największe – mówi Michał Kujaczyński rzecznik prasowy magistratu.

Dwa punkty pomiarowe umieszczono na 4 i 2 kondygnacji budynku przy ul. Paryskiej 3. Za dnia było to średnio od 59 do 64 decybeli (dB), w nocy natężenie dźwięku wynosiło 50-56 dB. Wyniki mieszczą się w dopuszczalnej normie, choć są blisko górnej granicy – za dnia nie mogą one przekroczyć 65, a w nocy 56 dB.

Oznacza to, że nie ma podstaw do ewentualnego ustawienia ekranów dźwiękochłonnych.

Przy okazji badań dowiedzieliśmy się też ile w tych dniach samochodów przejechało ul. Europejską. 24 sierpnia od godziny 13 do północy było ich blisko 8120. Najwięcej między godziną 14 a 15 – 1195 (w tym 79 ciężkich pojazdów).

W nocy między godziną 00 a 6 aut było 340. Gwałtowny skok liczby samochodów jadących Europejską odnotowano od godz. 7 do 8 (803). W kolejnych godzinach (tj. do 13) ich liczba oscylowała wokół tysiąca na godzinę.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend