Remont ul. Witosa

W związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców dotyczącymi pogarszającego się stanu technicznego ulicy Witosa, Zarząd Dróg Powiatowych zlecił wykonanie w trybie awaryjnym remontu nawierzchni tej ulicy.

-Wykonawca na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szczecińską, bez skrzyżowania, do wysokości posesji numer 3D zobowiązany jest wykonać profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz ułożyć nawierzchnię z gruzu z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu co najmniej 7 centymetrów – informuje starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

zdj5 1024x490 - Remont ul. Witosa
zdj6 1024x490 - Remont ul. Witosa
zdj2 1024x490 - Remont ul. Witosa

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend