Rzeźba „Matka Polka” odnowiona

Wczoraj oficjalnie zakończone zostały prace konserwacyjne rzeźby „Matka Polka”. Były one możliwe dzięki środkom otrzymanym przez miasto z programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej- 2023”, pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 54.000 zł. Łączny koszt konserwacji to 60.000 zł. Różnicę miasto dołożyło ze swojego budżetu.

-Głównym założeniem prac konserwatorskich było przeprowadzenie zabiegów przywracających właściwości techniczne rzeźby, a także przywrócenie jej dawnych walorów estetycznych. – informują urzędnicy z kołobrzeskiego magistratu – Celem zadania było uratowanie obiektu przed zniszczeniem i powstrzymanie procesów degradacji oraz pełna kompleksowa konserwacja rzeźby, wyeliminowanie przyczyn powstałych zniszczeń przed dalszym rozwijaniem procesów destrukcyjnych. 

Autorem dzieła jest artysta rzeźbiarz- Zygmunt Wujek (1938-2018). Pomnik odsłonięto podczas uroczystych obchodów 50. rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z morzem w 1995 roku. 

Rzeźba znajduje się na terenie kwatery kombatantów-uczestników walk 1939, Monte Cassino, Lenino i Kołobrzeg na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu.

W ramach zadania wykonano także tablicę informacyjną dotyczącą rzeźby i sylwetki jej autora, z odniesieniem do historii powstania kwatery kombatantów. 

matka 473x1024 - Rzeźba "Matka Polka" odnowiona

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend